VERZEKERING

 

Alle leden van VC POWER zijn verzekerd via VOLLEY VLAANDEREN bij ETHIAS

 

De verzekeringsmaatschappij Ethias is gevestigd te:

Ethias – Sportongevallen – volleybal
Prins-Bisschopssingel 73
3500 Hasselt
011/28.21.11
info.verzekering@ethias.be

 

Polis nr. 45.285.014 is voor de leden, scheidsrechters en officiëlen.
Polis nr. 45.285.028 is voor de niet-leden deelnemers sportpromotionele activiteiten en de vrijwilligers.

 

Alle info en polissen zijn te vinden op onderstaande link

Stap 1 - Aangifte sportongevallen
• Laat een medisch attest invullen door de dokter (terug te vinden via de link hierboven> 
• Laat de secretaris zo mogelijk aangifte via Extranet.
• Hoe?
• Open het Internet.
• Ga naar www.ethias.be.
• Klik op het tabblad « Collectiviteiten ».
• Klik op « Beveiligd Extranet ».
• Geef de identiļ¬catiecode en paswoord in (Let op! Hoofdlettergevoelig) en klik op « Inloggen ».
• U bevindt zich nu op de hoofdpagina van Extranet.
• Ga op het tabblad « Eas@net Verzekeringen » staan en klik op « Andere verzekeringen ».
• Klik nu op « Sportongeval » of « Lichamelijk ongeval » (links in de lichtblauwe kolom) en nadien op « Aangifte ».
• Selecteer vervolgens de juiste polis via het afrolmenu en vul de aangifte zo volledig mogelijk in. • Verstuur de aangifte via Extranet.
• Op het scherm verschijnt het dossiernummer. Dit toont aan dat de aangifte is geregistreerd. Gelieve dit steeds te vermelden bij het versturen van briefwisseling.
• Via de knop « aangifte afdrukken » kunt u een kopie voor eigen archief afdrukken.
• Druk enkel het document « Bericht aan Ethias terug te sturen » af. Hierop staat het dossiernummer vermeld.

 

Stap 2 - Wat mee te geven aan het slachtoffer?
• Bij een lichamelijk letsel en indien u als club dit nog niet heeft laten invullen, een medisch attest meegeven aan het slachtoffer en hem/haar vragen dit te laten invullen door de behandelende geneesheer. Deel aan het slachtoffer mee dat, na registratie van het medisch attest, zij van Ethias een ontvangstbevestiging zullen ontvangen met daarin de modaliteiten van terugbetaling.

• « Bericht aan Ethias terug te sturen » afgedrukt in Extranet. Vraag aan het slachtoffer om dit document te vervolledigen met het rekeningnummer en ondertekend terug te sturen aan Ethias.

• Het is aangewezen om de stavingstukken te bundelen en de vergoedingsaanvraag in te dienen wanneer het slachtoffer genezen is.
Stap 3 - Medisch attest
• Maak het medisch attest zo spoedig mogelijk over aan schadebeheer@ethias.be en dit met vermelding van de referte >sac06xxxxxxx<.
Voor vragen betreffende het gebruik van Extranet verwijzen wij naar de handleiding.