Alle leden van VC POWER zijn verzekerd via VOLLEY VLAANDEREN bij ETHIAS

 

De verzekeringsmaatschappij Ethias is gevestigd te:

Ethias – Sportongevallen – volleybal
Prins-Bisschopssingel 73
3500 Hasselt
011/28.21.11
info.verzekering@ethias.be

 

Informatie over Verzekering Ethias en aangifte ongeval
De leden van de Vlaamse Volleybalbond worden vanaf 1 oktober 2012 verzekerd via de verzekeringsmaatschappij Ethias
De polis van Nateus wordt door Ethias overgenomen (zowel ledenverzekering als burgerlijke
aansprakelijkheid voor activiteiten):
POLISNUMMER 45.285.014 – BIJZONDERE VOORWAARDEN SPORTONGEVAL
deze polis voorziet in de verzekering tegen lichamelijke ongevallen van alle aangesloten leden, die deelnemen aan de ‘normale’ clubactiviteiten
POLISNUMMER 45.285.028 – BIJZONDERE VOORWAARDEN SPORTPROMOTIONEEL EN VRIJWILLIGERS
deze polis voorziet in de verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid en tegen lichamelijke ongevallen van de niet-leden van VVB die deelnemen aan sportpromotionele activiteiten ingericht door VVB of een aangesloten club.
activiteiten moeten via mail/schrijven gemeld worden aan het VVB-secretariaat, met melding van club, datum en plaats van activiteit namenlijst van niet-aangesloten leden/vrijwilligers is niet meer nodig
Wanneer een lid een ongeval heeft, vanaf 01/10/2012, dient een aangifte te gebeuren bij Ethias

 Documenten voor ongevalsaangifte dienen niet meer worden verstuurd naar VVB maar ingegeven in Extranet van Ethias.
De toelichting over de Ethiasverzekering, een handleiding voor gebruik van Extranet en
aangifteformulieren om aan de ploegen mee te geven, kan afgedrukt worden van de VVB website www.volleyvvb.be (http://www.volleyvvb.be/verzekering/).
Werkwijze voor ongevallen, die zich voordoen vanaf 01/10/2012:
a. vul een ongevalaangifte in, zodat de clubsecretaris over de nodige informatie beschikt.
b. breng, met behulp van het aangifteformulier, Ethias in kennis van het ongeval binnen de 8
dagen via Extranet http://www.ethias.be/nl/stc/MEIF200/My_Ethias/My_Ethias_-_Extranet.htm.
Voor het inloggen op het Extranet dien je het volgende in te geven: !Let op het
hoofdlettergebruik!
Identificatie
Paswoord
Identificatienummer en paswoord werd via mail doorgestuurd naar de clubsecretaris en is persoonlijk. Het is niet de bedoeling dat dit doorgegeven wordt aan het slachtoffer.
c. na ingave in extranet kan de clubsecretaris een brief afprinten “bericht aan ouders” om aan
het slachtoffer te geven. Deze brief vermeldt het dossiernummer, de contactgegevens en in
het kort de te volgen procedure voor verdere afhandeling van het dossier.
d. het geneeskundig getuigschrift, opgemaakt door de behandelende geneesheer, met
melding van het dossiernummer, moet verstuurd worden naar de verzekeringsmaatschappij
Ethias - Sportongevallen - volleybal, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt.
e. zodra Ethias in het bezit is van het geneeskundig getuigschrift krijgt het slachtoffer, na
goedkeuring van het dossier, van Ethias een ontvangstmelding. Zonder geneeskundig getuigschrift wordt het ongeval NIET aanvaard.
Voordelen Extranet:
een betere en snellere service te bieden. je kan op elk ogenblik elk ongevallendossier consulteren voor verdere opvolging, je hebt toegang tot een databank van alle overkomen ongevallen van je club
Genezingsattest en kostennota's dienen met vermelding van dossiernummer te worden opgestuurd
naar Ethias

Sportongeval gehad?

Lisse Hendrikx was jaren spelend lid in onze club, ondertussen heeft zij haar studies afgerond en blijft als Kinesist verbonden aan VC POWER.  

Heb je een sportongeval gehad en moet je daarna naar de kinesist dan kan je bij haar terecht.

Door op onderstaand logo te klikken ga je rechtstreeks naar haar website, daar vind je alle noodzakelijke info en kan je eventueel een afspraak maken.

Stap 1 - Aangifte sportongevallen
• Laat een medisch attest invullen door de dokter (terug te vinden via de link hierboven> 
• Laat de secretaris zo mogelijk aangifte via Extranet.
• Hoe?
• Open het Internet.
• Ga naar www.ethias.be.
• Klik op het tabblad « Collectiviteiten ».
• Klik op « Beveiligd Extranet ».
• Geef de identiļ¬catiecode en paswoord in (Let op! Hoofdlettergevoelig) en klik op « Inloggen ».
• U bevindt zich nu op de hoofdpagina van Extranet.
• Ga op het tabblad « Eas@net Verzekeringen » staan en klik op « Andere verzekeringen ».
• Klik nu op « Sportongeval » of « Lichamelijk ongeval » (links in de lichtblauwe kolom) en nadien op « Aangifte ».
• Selecteer vervolgens de juiste polis via het afrolmenu en vul de aangifte zo volledig mogelijk in. • Verstuur de aangifte via Extranet.
• Op het scherm verschijnt het dossiernummer. Dit toont aan dat de aangifte is geregistreerd. Gelieve dit steeds te vermelden bij het versturen van briefwisseling.
• Via de knop « aangifte afdrukken » kunt u een kopie voor eigen archief afdrukken.
• Druk enkel het document « Bericht aan Ethias terug te sturen » af. Hierop staat het dossiernummer vermeld.

 

Stap 2 - Wat mee te geven aan het slachtoffer?
• Bij een lichamelijk letsel en indien u als club dit nog niet heeft laten invullen, een medisch attest meegeven aan het slachtoffer en hem/haar vragen dit te laten invullen door de behandelende geneesheer. Deel aan het slachtoffer mee dat, na registratie van het medisch attest, zij van Ethias een ontvangstbevestiging zullen ontvangen met daarin de modaliteiten van terugbetaling.

• « Bericht aan Ethias terug te sturen » afgedrukt in Extranet. Vraag aan het slachtoffer om dit document te vervolledigen met het rekeningnummer en ondertekend terug te sturen aan Ethias.

• Het is aangewezen om de stavingstukken te bundelen en de vergoedingsaanvraag in te dienen wanneer het slachtoffer genezen is.
Stap 3 - Medisch attest
• Maak het medisch attest zo spoedig mogelijk over aan schadebeheer@ethias.be en dit met vermelding van de referte >sac06xxxxxxx<.
Voor vragen betreffende het gebruik van Extranet verwijzen wij naar de handleiding.